Informatiebeveiliging en privacy – dat doe je er niet ‘even bij’

Informatiebeveiliging, toegang tot informatie en privacy. Twee onlosmakelijk met elkaar verbonden eenheden.
De nieuwe Europese privacywetgeving ligt vandaag de dag op ieders lippen. Terecht, want iedereen krijgt ermee te maken. Hééft ermee te maken, want de wet geldt nu al: slechts de handhaving is uitgesteld tot 25 mei 2018.

Reden voor de EIM-campus om eens een kennissessie te beleggen met een aantal mensen die vanuit hun professie te maken hebben met deze wetgeving, toegankelijkheid van informatie en informatiebeveiliging: Access & Control dus.

Gert Koerselman, professional bij Doxis, gaf vanuit zijn expertise input op dit actuele thema. 

 

Hoe ver gaat die nieuwe wet eigenlijk? En hoever moet informatiebeveiliging gaan?
Kunnen we dan ons werk nog wel doen of wordt werkelijk alles dichtgespijkerd met deze wet?
Lastige dilemma’s of gewoon een kwestie van pragmatisch handelen?

Een belangrijke sleutel tot een succesvolle toepassing van informatiebeveiliging en gecontroleerde informatietoegankelijkheid blijkt het gedrag van medewerkers te zijn.

Je kunt alles (technisch en strategisch) op orde hebben, maar als de mensen zich niet bewust zijn van de gevaren en anders handelen dan afgesproken, heb je alsnog een probleem.

Kortom, een boeiende discussie die eens te meer aangeeft dat informatiebeveiliging en toegang tot gegevens goed geregeld moeten worden.

In het magazine EIM in Business leest u de hele discussie.

Samengevat: mobiliteit wordt flexibeler, duurzamer en veelzijdiger en er gaat nog veel meer veranderen. Toenemende en complexe technologie vraagt echter om gedoseerde toepassing.

Maar dat de toepassingen er komen was duidelijk voor iedereen.

Bron: DocumentWereld