Bereikbaarheid en kwaliteit van informatie bepalen ‘de publieke opinie’

Het maatschappelijk debat lijkt zich steeds meer te verharden, maar is dat ook zo? Daan Roovers, Denker des Vaderlands, ziet dat anders: ‘Het is alsof de maatschappij altijd uit twee groepen bestaat die lijnrecht tegenover elkaar staan en keihard tegen elkaar in gaan, langs alle denkbare communicatiekanalen. Dat is toch niet de publieke opinie? De waarheid ligt zoals altijd in het midden.’

Waar mensen zich voorheen verdiepten in een onderwerp en de achtergronden om zich daarna een mening te kunnen vormen, gaat die meningsvorming nu, ‘always connected’, veel sneller.

Roovers: ‘De meest opvallende, meest gelezen, meest gewaardeerde, meest gekochte onderwerpen krijgen de meeste aandacht. Is daardoor de informatiewaarde daarvan voor de discussie hoger? Wanneer je iéts wilt veranderen in de vorming van de publieke opinie en meer nuance wilt (kunnen) aanbrengen, zou je dáár moeten beginnen.’

Daan Roovers Denker des Vaderslands spreekt op Doxis Seminar 2019

Daan Roovers, Denker des Vaderlands, en spreker tijdens het Doxis Seminar.

The Daily Me

Internet is de misschien wel de mooiste en grootste informatiebron, maar ondanks die grote bereikbaarheid komen we niet veel verder dan ‘The Daily Me’: een gepersonaliseerd nieuwsoverzicht van precies datgene wat je al interesseert, wat je vaak al wist en wat aansluit bij jouw opvattingen. Dat biedt onvoldoende onderscheid en kwaliteit. Roovers: ‘We moeten zelf actief naar die keerzijde van de medaille zoeken en niet wachten op wat je krijgt voorgeschoteld.’

‘We kunnen de consequenties van nieuwe technologie, zoals Artificial Intelligence, eigenlijk nog niet zo goed overzien. Bij elke beweging in de maatschappij komt na verloop van tijd echter altijd weer een tegenbeweging. Gaan we daarop wachten of nemen we zelf het initiatief?’

Dat is wat precies Daan Roovers het op dinsdag 5 november in TivoliVredenburg tijdens het Doxis Seminar in Utrecht over zal hebben.