De i-Wasstraat van het Ministerie van JenV

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid hecht veel waarde aan goed informatiemanagement. Digitale informatie moet op de juiste manier worden opgeslagen en beheerd. Samen met Doxis en andere partners heeft het Ministerie van JenV binnen het programma 'Samen Digitaal' de 'i-Wasstraat' ontwikkeld.

Project Samen Digitaal doet Ministerie van JenV samen met Doxis

Jan Rooijmans (l) is programmamanager Samen Digitaal. Samen met Linda Smal (Doxis) en David Gerrits (externe partner) is Jan Rooijmans kartrekker van de i-Wasstraat.

De i-Wasstraat is een onderzoeksmethode waarbij Doxis-consultants en andere deskundigen nagaan in hoeverre de informatiehuishouding bij de diverse directies van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op orde is.

Weerstand

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er bij veel medewerkers nog de nodige onduidelijkheid bestond over de manier waarop het Ministerie van JenV digitaal haar informatie wil beheren. Maar niet alleen onduidelijkheid, ook signaleerde het team weerstand tegen de gewenste manier van werken. Bijvoorbeeld door informatie niet vast te leggen op een daarvoor bestemde gedeelde schijf maar in de eigen mailbox.

Ministerie van JenV pakt het grondig aan

De i-Wasstraat bestaat uit een grondige aanpak. Het start met de i-Scan waarbij drie processen van de desbetreffende directie onder de loep worden genomen. Daarna toetst het team de i-Vaardigheden, het i-Bewustzijn en de i-Discipline van de medewerkers binnen de geselecteerde processen. Hierbij hanteren de onderzoekers de normen: veilig, vindbaar en duurzaam toegankelijk. Het team van Samen Digitaal doet er alles aan om het belang van een goede informatiehuishouding onder de aandacht te brengen en directies te helpen bij het verbeteren ervan.

Doxis is dan ook zeer trots op deze succesvolle samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bronvermelding: dit artikel is gepubliceerd in het magazine Od, mei 2019.