Digitaal werken en Informatiemanagement

Doxis maakt digitaal werken mogelijk en succesvol.  Praktisch doen we dit we door uw werkprocessen op de juiste manier in te richten en te documenteren. Uw digitale informatiehuishouding is immers ondersteunend aan uw organisatiedoelen. Wij geloven in het vakmanschap van mensen, juist in een digitale wereld.  

Succesvol digitaal werken is creëren van samenhang

Digitaal werken is succesvol als je processen zijn afgestemd op je klanten. En als je vakmensen goed geoutilleerd digitaal aan het werk zijn. Betrouwbare, vindbare, toegankelijke en authentieke informatie is dan van cruciaal belang. Vanuit onze expertise kijken we naar vier aspecten die we in samenhang (in)richten en laten werken. 

Digitaal werken volgens Doxis

Doelen en beleid

Burgers en bedrijven doen digitaal zaken met de overheid. U werkt projectmatig en u maakt veelal deel uit van een keten. Om dit succesvol te maken is heldere informatiegovernance noodzakelijk. In de kern gaat het hierbij vooral om het verduidelijken van verantwoordelijkheden, rollen, standaarden, processen en eigenaarschap van informatie in de primaire processen.

Processen & sturing

Bij het inrichten van processen dient het vakmanschap van uw medewerkers centraal te staan. Zij moeten hun werk organiseren, uitvoeren en er verantwoording over afleggen. Gestandaardiseerde processen maken effectief en efficiënt werken mogelijk. 

Systemen en Informatie

De idee van 'one size fits all' is niet meer van deze tijd. Er is niet één applicatie voor een specifieke bedrijfsfunctie. Voorlopig moeten we accepteren dat we binnen onze organisatie verschillende oplossingen hebben. Onmiskenbaar is echter dat we naar de cloud gaan. Uiteindelijk zullen de verschillende applicaties verdwijnen en plaatsmaken voor een platform met daarop werkgerelateerde apps. Deze paradox - specifieke applicaties versus een platform - moeten we uiteindelijk opheffen omdat we samenwerken en informatie met elkaar delen.  

Leiderschap & gedrag

Digitaal is werken is helemaal geen gebaand pad. Het is een proces van veranderen, leren, verbeteren, fouten maken en leren van je fouten. Vakmensen moeten wel hiervoor het mandaat hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het resultaat van hun werk. Digitale organisaties faciliteren hun vakmensen  in dit veranderingsproces.  

Leiderschap is key

Identificeren & analyseren

Wij onderzoeken samen met u wat uw ambities zijn op het gebied van digitaal werken. Waar staat u nu en waar wilt u naar toe? We maken een 'ambitieplan' waarbij we uiteraard de vier aspecten van samenhang bij succesvol digitaal werken betrekken.

Doel, planning, draagvlak afbeelding

Ontwerpen en inrichten

Wij nemen samen met u het voortouw bij het inrichten van de werkomgeving van uw vakmensen. We kijken hierbij naar processen, applicaties en het beheer van de informatie. 

Implementatie afbeelding

Implementatie

Samen met u realiseren we transitie van uw huidige werkwijze naar het nieuwe digitale werken. Nu ligt de focus van onze dienstverlening op het creëren van betrouwbare, vindbare, toegankelijke en authentieke informatie. 

; ?>

Expertisegebieden uitgelicht

Op weg naar digitaal werken: visie en verandertraject informatiehuishouding

Klantvraag Hoe word je een optimaal functionerende e-overheid? Hoe maak je van digitaal werken een succes? Ontwikkelingen als de Digitale Agenda 2020, de Omgevingswet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; de Nederlandse 'vertaling' van de GDPR), de generieke digitale infrastructuur (GDI), open overheid, andere wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en veel technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheidsorganisaties op het gebied van digitale . . .

Zaakgericht werken - de volgende stap

Klantvraag bij zaakgericht werken - Waarom lukt het niet? Veel organisaties worstelen met de invoering van Zaakgericht werken. Verkeerde keuzes, teleurstellende implementaties, ambities en beoogd rendement worden niet gerealiseerd. Hoe zorg je ervoor dat zaakgericht werken een succes wordt? Ons aanbod - elk werkproces krijgt de ondersteuning die daarbij hoort Doxis zorgt ervoor dat je organisatie optimaal zaakgericht werkt. Belangrijk hierbij is . . .

Grip op digitale informatie - Informatie-en documentmanagement

Klantvraag - Hou houd ik grip op digitale informatie? Digitale informatie is in het algemeen binnen organisaties verspreid over vele systemen in allerlei vormen opgeslagen. Vaak ontbreekt het aan goed ingericht informatie- en documentmanagement waardoor organisaties grip verliezen op hun digitale informatiehuishouding. Met alle risico's van dien. Organisaties worstelen met vragen als: hoe houd ik overzicht? hoe voer ik de . . .

“Door veranderingen in wetgeving heb je geen garantie dat het ook zo goed is als je denkt. Doxis gaf helder weer welke zaken aandacht nodig hadden.”
Harald de Ceuninck
Ad Tramper
Gemeentearchivaris, Gemeente Vlissingen
“Mede dankzij de ondersteuning van Doxis bij het opzetten van de informatiesystemen, zijn we zover gekomen.”
Harald de Ceuninck
Stephan van Erp
Manager Strategie en Bedrijfsvoering, Casade
“Seminar 2016: over de veranderingen in de samenleving door digitalisering en de inspanningen die analoge mensen doen om hiermee om te gaan. ”
Harald de Ceuninck
Herman Konings
Trendwatcher en futuroloog
“Doxis Seminar 2016: Mensen die altijd maar professioneel verbonden (moeten) zijn, gaan alternatieven zoeken. Ze gaan bijvoorbeeld bierbrouwen.”
Harald de Ceuninck
Herman Konings
Trendwatcher, futuroloog

Download het gratis het boek Expeditie Zwerm

Expeditie Zwerm: jouw routekaart op weg naar virtueel werken. Download nu gratis!

Download Download het gratis het boek Expeditie Zwerm Ipad Cover

Nieuwsbrief

Fear of missing out? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Mis niets op het gebied van digitaal werken, trends in informatiemanagement, effectief werken én de actualiteit binnen de publieke sector. Schrijf je daarom snel in voor de gratis nieuwsbrief van Doxis Informatiemanagers.