Digitaal werken en Informatiemanagement

Doxis maakt digitaal werken mogelijk en succesvol.  Praktisch doen we dit we door werkprocessen op de juiste manier in te richten en te documenteren. De digitale informatiehuishouding is immers ondersteunend aan je organisatiedoelen. Wij geloven in het vakmanschap van mensen, juist in een digitale wereld.

Succesvol digitaal werken is creëren van samenhang

Veranderingen in de informatiemaatschappij zijn veel ingrijpender dan alleen het digitaal beschikbaar maken van informatie die voorheen op papier stond. Digitale technologieën brengen een nieuwe manier van werken, organiseren, en zelfs een nieuwe manier van denken – dit is virtualisering.

De toekomst vraagt om een mentaliteitsverandering. Succesvol organiseren van informatie en werk vereist daarom ook meer dan technische kennis alleen – het vereist ook een goed begrip van de op handen zijnde transformatie van de mens, organisatie en samenleving, voortgestuwd door de technologische ontwikkelingen.

Integrale aanpak van informatiemanagement

Doxis werkt al geruime tijd vanuit een integrale aanpak waarin informatiemanagement wordt benaderd in samenhang met andere aspecten van werk en organisatie. Systemen en informatie moeten aansluiten op de doelen en het beleid van een organisatie. Daarbij is de vraag hoe de processen binnen die organisatie worden ingericht, hoe ze worden aangestuurd en op welke manier er leiding wordt gegeven. Dit zie je aan de linkerkant van onderstaand model.

Integrale aanpak informatiemanagement Doxis

Dat gaat drastisch veranderen

Door virtualisering gaat dit de komende jaren fundamenteel veranderen. Dit hebben we ook beschreven in ons eerste boek ‘De Zwerm: een verhaal over de virtuele samenleving’. Deze omslag zie je aan de rechterkant van het model.

 1. Van systemen en informatie naar Zwerm en datascoop
  In de toekomst zullen informatiesystemen een eigen vorm van intelligentie hebben en mensen actief ondersteunen om informatie uit de data te halen.
 2. Van doelen en beleid naar gemeenschappelijkheid en vertrouwen
  Ontwikkelingen als atomisering en onzekerheid bezweer je niet met meer controle en autoriteit. Gemeenschappelijkheid en vertrouwen zijn de sleutelwoorden om met nieuwe onoverzichtelijkheid om te gaan.
 3. Van procesgericht naar activity based working & vakmanschap
  Werk zal met virtualisering steeds meer worden georganiseerd op basis van de kernactiviteiten, en niet rond de traditionele organisatie-eenheden of taken. Bij de organisatie van het werk staat de professional, de vakmens, steeds meer centraal.
 4. Van aansturen naar zelfsturen: autonomie & gebaar
  Leiderschap wordt over de hele organisatie verspreid: professionals, vakmensen, zullen werken op basis van autonomie en zichzelf aansturen. Managers worden overbodig omdat professionals zichzelf kunnen aansturen en nauwe functieomschrijvingen en takenpakketten worden losgelaten.

Doxis anticipeert op deze toekomst door de ontwikkelingen op deze vier cruciale deelgebieden in kaart te brengen en in hun samenhang mee te nemen in een eigen werkwijze – het resultaat is een nieuwe integrale aanpak van informatiemanagement. Dit komt tot uiting in al onze expertises. Hierbij gebruiken we altijd onderstaande bewezen methode:

Leiderschap is key

Analyseren

Wij onderzoeken samen wat de ambities van jouw organisatie  zijn op het gebied van digitaal werken. Waar sta je nu en waar wil je naar toe? We maken een 'ambitieplan' waarbij we de vier aspecten van samenhang bij succesvol digitaal werken betrekken.

Doel, planning, draagvlak afbeelding

Ontwerpen & inrichten

Wij nemen samen het voortouw bij het inrichten van de werkomgeving van jouw vakmensen. We kijken hierbij naar processen, applicaties en het beheer van de informatie.

Implementatie afbeelding

Implementatie

Samen realiseren we de transitie van de huidige werkwijze naar het nieuwe digitale werken. Nu ligt de focus van onze dienstverlening op het creëren van betrouwbare, vindbare, toegankelijke en authentieke informatie.

Voorbereiden op de toekomst van nu en later

Omdat informatiemanagement steeds nauwer samenhangt met het werk van vakmensen, HRM, ICT, cultuur en organisatie, biedt Doxis aan organisaties een integrale veranderaanpak om meer grip te krijgen op de virtuele toekomst. We hebben hier zelfs tweede een boek over geschreven: 'Expeditie Zwerm'. In ‘Expeditie Zwerm’ ondernemen we dan ook een reis van de analoge naar de hybride, digitale en virtuele fase.

Vier fasen van werk organiseren

Organisaties vallen zelden op alle vlakken volledig samen met één van de vier manieren van werken, maar deze analyse daagt organisaties wel uit om de relevante vragen over verandering te stellen:

 • Hoe komen de kenmerken van de analoge, hybride, digitale en virtuele fase tot uitdrukking in informatiemanagement, HRM, ICT, cultuur en organisatie?
 • Hoe werken atomisering, uniformering en onzekerheid in op de manier van werk organiseren, waardoor verandering noodzakelijk wordt?

Doxis kijkt verder dan haar neus lang is. We gaan voor oplossingen die je informatiemanagement vandaag op de rit zet voor de toekomst van nu én later. Hoe we dat doen? Jij vraagt, wij ook.

Lees naast onze expertises op het gebied van Digitaal werken en informatiemanagement ook wat we voor je kunnen doen op het gebied van Digitaal Informatiebeheer en Duurzaam archiefbeheer.

Afbeelding voor Kwaliteitssysteem ontwerp en implementatie – Training ‘Kwaliteit werkt!’
Kwaliteitssysteem ontwerp en implementatie – Training ‘Kwaliteit werkt!’
 • In-house
 • Naar keuze
Aanmelden voor dit event Bekijk alle events
“De quickscan van Doxis op onze netwerkschijf helpt ons enorm bij het besef dat we onze informatiehuishouding op orde moeten brengen.”
Harald de Ceuninck
Remko Oonk, gemeente Hof van Twente
Senior medewerker informatiebeheer en ICT
“Door veranderingen in wetgeving heb je geen garantie dat het ook zo goed is als je denkt. Doxis gaf helder weer welke zaken aandacht nodig hadden.”
Harald de Ceuninck
Ad Tramper
Gemeentearchivaris, Gemeente Vlissingen
“Mede dankzij de ondersteuning van Doxis bij het opzetten van de informatiesystemen, zijn we zover gekomen.”
Harald de Ceuninck
Stephan van Erp
Manager Strategie en Bedrijfsvoering, Casade

Download gratis het boek Expeditie Zwerm

Expeditie Zwerm: jouw routekaart op weg naar virtueel werken. Download nu gratis!

Download Download gratis het boek Expeditie Zwerm Ipad Cover

Nieuwsbrief

Fear of missing out? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Mis niets op het gebied van digitaal werken, trends in informatiemanagement, effectief werken én de actualiteit binnen de publieke sector. Schrijf je daarom snel in voor de gratis nieuwsbrief van Doxis Informatiemanagers.