Het Doxis Seminar op 5 november 2019 was een zeer geslaagd event! Inspirerende sprekers, veel interactie en een lekkere dot muziek erbij.

Zien we je in 2020 weer/ ook?

Bekijk de foto's van editie 2019!

Na het grote succes van 2018 presenteerde Doxis wederom in samenwerking met New Scientist, hét toonaangevende platform voor wetenschap en technologie, het Seminar:

De onzichtbare overheid: prachtige toekomstmuziek of kakofonie?

Dat de wereld om ons heen in een rap tempo verandert, is inmiddels 'oud nieuws'. Chatrobots die je te woord staan terwijl je denkt dat je een mens aan de lijn hebt, shoppen doe je alleen nog online en een date regel je via Tinder. Hetzelfde geldt voor je diensten die je bij de overheid afneemt: je kersverse baby geef je digitaal aan bij je gemeente. De vergunning voor je dakkapel vraag je aan via het 'Omgevingsloket online' en Belastingaangifte doen we via DigiD.

De verbondenheid tussen mensen onderling vermindert door alle ontwikkelingen om ons heen. We werken steeds meer thuis of op andere plekken, maar steeds minder op de plek die we kantoor noemen.


Wat betekent dit voor de rol en (on)zichtbaarheid van 'de overheid'?

We zien dit ook terug in ons contact met de overheid. We komen steeds minder op het Gemeentehuis, dat in principe de etalage is van de gehele overheid. Wat moeten we daar nog doen als we bijna alles online kunnen regelen? De rol van de gehele overheid verandert met alle consequenties van dien.

1. Hoe transparant willen we het?

De overheid heeft de uitdaging om te anticiperen op deze ontwikkelingen in de maatschappij. De online samenleving roept om een transparante overheid en daarom wordt wetgeving aangepakt, denk aan de Archiefwet en de Wet Open Overheid (Woo). Hartstikke mooi zo'n 'open overheid' maar wat betekent dat eigenlijk? Als burger heb je toch sowieso het 'recht' om te weten wat de overheid doet, daarvoor ben je naar de stembus gelopen niet waar? Maar moet je wel alles willen weten? Wekt die open overheid dat vertrouwen op of word je alleen maar wantrouwiger omdat je veel meer weet maar nét niet alles in het kader van 'bestuursintimiteit'?


2. (Online) samenwerken

Daarnaast wordt er hard geklust aan online platformen voor samenwerking, we hebben MijnOverheid en er vormen zich nieuwe samenwerkingsallianties. Bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen tussen gemeenten voor sociale zaken, milieu of gemeentelijke belastingen. Ook bundelen onder meer ministeries en gemeenten hun krachten in Shared Service Centra (SSC) op het gebied van IT en informatiebeheer.

Wie is 'm?

Overheden organiseren zich opnieuw en voeren taken uit met andere instanties, zowel primaire taken, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein, als op het gebied van de ondersteuning (denk aan IT en informatiebeheer). De manier waarop taken worden uitgevoerd verschilt per organisatie; de ene gemeente voert alleen regie op het sociaal domein, de andere gemeente neemt ook de gehele uitvoering voor haar rekening.

Doxis Seminar 2019 in TivoliVredenburg Utrecht

Prachtige locatie: TivoliVredenburg Utrecht

Hierdoor is het voor de burger onduidelijk bij wie hij moet aankloppen: de gemeente of de omgevingsdienst, de gemeente of de veiligheidsregio, de gemeente of het gemeenschappelijke sociale domein, de gemeente of..,

Digitaal versus menselijk contact

Bovendien hebben burgers steeds meer een 'digitaal' denkraam en zijn helemaal niet meer geïnteresseerd in 'de overheid waar je naar toe moet'. Aan de andere kant zijn er ook groepen burgers die wel behoefte hebben aan een 'echt gezicht en stem' die hen verder helpt.

En hierin zit de overheidsparadox:

  • de overheid past schaalvergroting toe om beter (en kostenbesparend) te functioneren; dat maakt de overheid anoniemer
  • parallel hieraan zijn we hard op weg naar een virtuele samenleving,  of liever, virtuele 'solo-leving': verbondenheid met elkaar wordt minder, onpersoonlijker en anoniemer
  • de overheid probeert hierop op te anticiperen door zoveel mogelijk producten en diensten digitaal te leveren en
  • de overheid moet zo transparant mogelijk te zijn in haar handelen (Wet Open Overheid - Woo)


versus

  • in hoeverre wekt een (semi) transparante overheid ook daadwerkelijk vertrouwen?
  • de behoefte aan juist meer menselijk contact en verbondenheid, ook met de overheid

Op 5 november 2019 praatten we over:

Hoe gaan we om met deze tegenstrijdigheden? Gaan we naar een overheid waar we alleen nog iets van merken in de zin van een onzichtbare 'online overheidsservice', met een one-stop-shop gedachte? Gaat dit werken? En willen we dat wel? De onzichtbare overheid: prachtige toekomstmuziek of kakofonie?


En de grootste uitdaging is...

Virtualisering van de overheidsdienstverlening moet het hele spectrum dekken: een doelmatige en rechtmatige overheidsdienstverlening maar mét aandacht voor de mens. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor gemeenten, dat geldt ook voor ministeries, provincies, ZBO/PBO's en alle andere publieke organisaties. Dat is wellicht de grootste uitdaging voor de komende jaren.

Daarom is het belangrijk om het er nu over te hebben met elkaar. En dat deden we tijdens het Doxis Seminar met prominente sprekers vanuit verschillende disciplines.

Nieuwsgierig geworden?

Houd onze site en social media kanalen in de gaten. Zodra we weer aan de slag gaan voor het Seminar 2020 laten we je dit weten!

ABR
Deelname is kosteloos voor ABR-abonnees. Niet-leden betalen €100,- per persoon (excl.  BTW). Nog geen ABR-abonnee? Lees over de voordelen en meld je aan!

Programma

10.00 Ontvangst met koffie en thee
10.30 Welkomstwoord door Jim Jansen en Max Beekhuis
10.40 Martijn Aslander, technologie stand-up filosoof, auteur en spreker.

.

11.10 Jean Tillie, Hoogleraar Politicologie decaan van de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam.
11.30 Ger Baron, Chief Technology Officer bij de gemeente Amsterdam.
11.50 Aline Muylaert, co-founder CitizenLab
12.20 Lunch
13.35 Katleen Gabriëls, moraalfilosofe met focus op computerethiek.
13.55 Daan Roovers, Denker des Vaderlands, filosoof, denker, maker en spreker.
14.15 Pauze
14.45 Rick Nillesen, Hoofd Algemene Zaken, gemeente Beesel
15.05 Q&A - Eureka! Verrassing
15.45 Tijd voor de borrel!

Sprekers

Foto van spreker Jim Jansen Jim Jansen aan tafel bij DWDD. Jim Jansen

Jim Jansen, dagvoorzitter, legde ook dit jaar sprekers en deelnemers het vuur aan de schenen.

Jim Jansen is sinds 2014 hoofdredacteur van New Scientist en uitgever. Namens New Scientist is hij verantwoordelijk voor de wetenschappagina’s op zaterdag in Het Parool.

Ook is Jim als hoofdredacteur regelmatig op radio en televisie (o.a. DWDD) om (wetenschappelijk) nieuws te duiden.

Foto van spreker Daan Roovers - Denker des Vaderlands Daan Roovers bij TEDX - Nadenken kost tijd, niet nadenken nog veel meer. Daan Roovers - Denker des Vaderlands

Sinds 29 maart 2019 is Roovers Denker des Vaderlands en zet ze zich in voor publiek denken: hardop, samen en interactief denken. Op die manier wil ze meer betekenis geven aan de publieke sfeer. Daarnaast spreekt en schrijft ze over onderwijs, opvoeding, ethische dilemma’s, politiek, drogredenen, (geestelijke) gezondheidszorg, feminisme, media, journalistiek, cultuur, muziek en stedelijke ontwikkeling. Met regelmaat treedt ze op als moderator, interviewer en columnist en ze helpt groepen professionals en burgers hun mening vormen of aanscherpen door interactief te filosoferen.

Foto van spreker Martijn Aslander Bekijk Martijn in 'In bèta fase bestaan fouten eigenlijk niet' Martijn Aslander

Martijn Aslander is stand-up filosoof en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is mede-auteur van de boeken Easycratie en Nooit Af. Recentelijk verscheen zijn boek Hoe bouw je een Hunebed. Zowel in zijn publicaties als op het podium laat hij de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt. De ‘nieuwe renaissance’, waarin kennisverspreiding sneller gaat dan ooit, biedt enorme kansen voor mensen om zich bottom-up te organiseren. Op die manier kunnen ze sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar krijgen en oplossingen vinden voor moeilijke vraagstukken.

Foto van spreker Jean Tillie Jean Tillie betoogt in De Fascinatie dat je meningen niet kunt negeren in een democratie, omdat je daarmee de essentie aantast van de democratie. Jean Tillie

Jean Tillie is decaan van de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam. Tevens is hij hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd op het gebied van  diversiteit en politieke integratie.  Jean Tillie doet onder andere onderzoek naar (extreem)rechts stemgedrag, de kwaliteit van de multiculturele democratie en radicalisme en extremisme.

Foto van spreker Ger Baron Bekijk het fragment: De Digitale ontwikkeling van de Amsterdamse stad met Ger Baron (CTO Amsterdam) Ger Baron

Ger Baron is Chief Technology Officer (CTO) van de stad Amsterdam. Hij is verantwoordelijk voor innovatie en onderzoek en ontwikkeling in Amsterdam. Baron beoordeelt welke nieuwe slimme technologieën in Amsterdam kunnen worden ingezet om problemen op te lossen. Denk aan snel een parkeerplek vinden via Google of automatische registratie wanneer een lantaarnpaal stuk is. Op die manier wil de stad technologische ontwikkelingen op een goede manier toepassen.

Foto van spreker Katleen Gabriels Kunnen robots discrimineren? Katleen Gabriels vertelt erover. Katleen Gabriels

Katleen Gabriels is moraalfilosofe aan de Maastricht University en richt zich op computerethiek. Ze studeerde Germaanse talen en Moraalfilosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent en Universiteit van Helsinki. Gabriëls promoveerde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) met een onderzoek over moraliteit in de virtuele wereld. In 2016 schreef ze het boek ‘Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt.’ Momenteel legt ze de laatste hand aan haar nieuwe boek over het belang van vragen stellen over technologie.

Foto van spreker Aline Muylaert Hoe zorgen we ervoor dat onze democratie klaar is voor het digitale tijdperk. Bekijk de TEDxTalk met Aline Muylaert. Aline Muylaert

Aline Muylaert staat in voor de digitale democratie. Ze studeerde in 2016 cum laude af aan de Solvay Business School in Brussel. Tijdens haar studie ontstond bij haar de vraag hoe ze stad en inwoners dicht bij elkaar kon brengen. Ze richtte daartoe in 2015 CitizenLab op, waarmee ze politieke discussies toegankelijk maakt voor burgers. CitizenLab werkt via een online platform dat gemeenten helpt burgers te betrekken in besluitvorming.

Foto van spreker Rick Nillesen Rick Nillesen

Rick Nillesen is afdelingshoofd Algemene Zaken in de gemeente Beesel, na eerst op diverse domeinen binnen de gemeentelijke overheid werkzaam te zijn geweest. Met alle opgedane ervaringen is hij nu volop aan de slag met organisatieontwikkeling. Met het hele team Beesel wordt hard gewerkt om antwoord te geven op de ‘uitnodiging’ die de organisatie heeft ontvangen vanuit de Beeselse gemeenschap. Met een compacte, platte organisatie en een grote mate van zelforganisatie is Beesel nu op weg om de gemeentelijke systeemwereld en de Beeselse leefwereld verder op elkaar aan te laten sluiten, digitaal én persoonlijk! Dat vraagt om veranderingen bij alle betrokkenen, beschikbaarheid van informatie en leiderschap, maar levert vooral ook mooie en soms onverwachte resultaten op. Hij zal een inkijkje geven in hoe met de veranderende rol van de overheid wordt omgegaan in Beesel en de effecten daarvan.

Waarom heb je gezien? Wat heb je gemist?

  • Groot aantal unieke sprekers onder 1 dak op 1 dag
  • Mooie en centraal gelegen locatie: TivoliVredenburg in Utrecht
  • Wissel ervaringen uit met vakgenoten
  • Lekkere lunch en borrel