Audits en nulmetingen – snel en betrouwbaar

Voldoet onze organisatie aan geldende wet- en regelgeving op archiefgebied? Is onze organisatie in control? Werken wij wel conform de door onszelf geadopteerde (NEN- ISO) normen?

Als verantwoordelijke voor de informatisering heb je de uitdaging om ervoor te zorgen dat het digitaal informatiebeheer voldoet aan alle wet- en regelgeving en kwaliteitseisen. Doxis is een ervaren deskundige op het gebied van het uitvoeren van audits en heeft dit al bij vele klanten succesvol uitgevoerd.

Ons aanbod

Doxis kent als geen ander de overheidsmarkt en alle wet- en regelgeving op het gebied van archiefbeheer en informatiemanagement. Onze specialisten hebben veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van nulmetingen, inspecties en audits. Dankzij onze jarenlange ervaring maken wij snel inzichtelijk waar je organisatie staat, welke risico’s je eventueel loopt en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s te beheersen. We helpen je graag met:

  • Een check op de KPI’s van de VNG
  • Een nulmeting of audit op de Baseline Informatiehuishouding Gemeenten of de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid
  • Een nulmeting of audit op (een van de) volgende NEN normen: 2082 (inrichting van systeem(en)), 23081 (metadatamodel), 30301 (kwaliteitssysteem met betrekking tot informatiemanagement), 15489 (informatiemanagement) en 17799 (informatiebeveiliging)
  • Een nulmeting of audit op RODIN of ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot / e-Depot)
  • Archiefinspectie namens de (gemeente)archivaris of in opdracht van een archiefinstelling
  • Een nulmeting die inzichtelijk maakt in hoeverre uw organisatie met behulp van informatiemanagement ‘in control’ is en in staat is verantwoording af te leggen over het eigen handelen.

Je resultaat

  • Je beschikt snel over betrouwbare en accurate gegevens om de maatregelen te treffen die nodig zijn om te voldoet aan wet- en regelgeving (compliance).
  • Op basis van de uitkomsten van de audit kun je effectief risico's voorkomen en managen.

Doxis is je uiteraard ook graag van dienst bij de implementatie van de noodzakelijke maatregelen.

Nieuwsbrief

Fear of missing out? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Mis niets op het gebied van digitaal werken, trends in informatiemanagement, effectief werken én de actualiteit binnen de publieke sector. Schrijf je daarom snel in voor de gratis nieuwsbrief van Doxis Informatiemanagers.