Digitaal proces- en zaakgericht werken

Klantvraag

Veel organisaties worstelen met de invoering van Zaakgericht werken.
Verkeerde keuzes, teleurstellende implementaties, ambities en beoogd rendement worden niet gerealiseerd. Hoe zorg je ervoor dat zaakgericht werken een succes wordt?

Ons aanbod

Doxis zorgt ervoor dat uw organisatie optimaal proces- en Zaakgericht werkt. Belangrijk hierbij is dat we NIET uitgaan van het principe ‘one size fits it all’. Een werkproces verloopt pas optimaal met ondersteuning die daarbij past. Dus zaaksystemen ondersteunen reguliere standaardprocessen, collaboratietools met digitale opslag horen bij projectmatig werken en besluitvormingsprocessen kun je beter niet in een systeem verpakken. Zorg wel voor goede duurzame digitale opslag.

We leveren naast een heldere visie, concept en oplossingen ook ondersteuning bij de inrichting, optimalisatie en desgewenst doorontwikkeling van proces- en Zaakgericht werken. Vastgelopen trajecten trekken wij vlot. Hierbij staat onze praktische insteek centraal. Begin bij het begin. Dus verlopen de postprocessen nog niet optimaal? Start daarmee. Pak dan pas door  met het optimaliseren van je processen en beheer.

Hoe doen we dat?

 • We kiezen voor (verrassende) pragmatische oplossingen.
 • We denken en werken vanuit een integrale benadering.
 • Uw (verander)proces stellen we centraal en stemmen de aanpak daar op af.
 • Uw visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en de bijbehorende (dienstverlenende) processen nemen we als uitgangspunt.
 • Vragen en (kennis) behoeften van medewerkers nemen we vanaf het begin mee in het traject
 • We brengen en houden u in control zowel op het gebied van (project) aanpak als sturing.
 • Proces- en zaaksystemen brengen we op een passende plaats en wijze in uw informatie- en systeemarchitectuur, in relatie tot de al aanwezige (proces) systemen.
 • Systemen voor functies en taken zetten we in waarvoor zij bedoeld zijn, niet meer en niet minder.
 • Waar nodig zetten we instrumenten uit het informatiemanagement domein in.

Waar mogelijk sluiten wij aan op procesoptimalisatie zoals LEAN-trajecten maar nemen desgewenst ook op dit vlak werk uit handen.

Wij hebben oog voor innovatieve oplossingen en volgen de ontwikkelingen op de voet. Wij kennen de markt maar zijn leverancier onafhankelijk.

Uw resultaat

 • Zaakgericht werken wordt ingericht zoals het bedoeld is.
 • Medewerkers werken efficiënt en effectief met de ondersteunende (proces)systemen.
 • Uw doelen staan centraal en zaakgericht werken ondersteunt de (dienstverlenings-)processen om deze te realiseren.
 • Uw (zaak)systemen en oplossingen functioneren doelmatig in de bredere context van uw informatie- en systeemarchitectuur. Zo maakt u optimaal gebruik van uw systemen.

Heeft u vragen? Stel ze ons gerust...