E-overheid succesvol

Klantvraag

Ontwikkelingen als het programma Digitaal 2017, de omgevingsvergunning en Archief 2020 zorgen ervoor dat overheidsorganisaties, of E-overheid,  op het gebied van digitale dienstverlening (randvoorwaardelijke) voorzieningen moeten treffen om deze doelen te realiseren. Bovendien is het ook belangrijk dat u uw medewerkers ook in dit gehele traject meeneemt, dus een stevige veranderuitdaging. Hoe pak je dat aan? Hoe word je een optimaal werkende E-overheid?

Ons aanbod

Doxis realiseert samen met u deze doelen rond digitale dienstverlening. We zorgen voor:

 • kennisdeling over de laatste ontwikkelingen (Rijks)overheid.
 • ontwikkeling van visie, beleid, en dienstverleningsfilosofie en implementatie.
 • de vertaling van de e-overheid ontwikkelingen naar een Roadmap of Plan van Aanpak
 • de ontwikkeling van een organisatie specifieke informatie- en systeemarchitectuur.
 • de inrichting en optimalisatie van frontoffice / KCC-processen en systemen inclusief ontsluiting richting digitaal loket.
 • concreet veranderprogramma voor kenniswerkers met begeleiding en advies
 • de mid- en backoffice procesinrichting en optimalisatie, eventueel in combinatie met Zaakgericht werken en Zaaksystemen.
 • risicoanalyses, beveiligingsbeleid- en plannen.
 • duurzaam digitaal archiveren, beleid en systemen, inclusief e-depot.
 • instrumenten uit het informatiemanagement domein in te zetten.
 • een heldere propositie op het gebied van proces- en Zaakgericht werken.
 • ondersteuning op het gebied van de inrichting van (keten)samenwerking en samenwerkingsverbanden.

Uw resultaat

 • Uw organisatie heeft een pragmatische visie op E-overheid ontwikkelingen.
 • U weet welke stappen u moet nemen, wat de risico’s zijn en welke beveiligingsmaatregelen u moet treffen.
 • Uw frontoffice processen zijn op orde, mid- en backoffice processen sluiten hierbij naadloos aan.
 • Digitaal duurzaam te bewaren informatie is vastgelegd in een e-Depot.
 • U heeft draagvlak gecreëerd bij uw kenniswerkers door een gedegen verander- en begeleidingstraject. Zij weten wat de visie is, wat van hen verwacht wordt en over welke tools zij beschikken. En uiteraard hoe zij deze moeten toepassen.

Nieuwsbrief

Fear of missing out? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Mis niets op het gebied van digitaal werken, trends in informatiemanagement, effectief werken én de actualiteit binnen de publieke sector. Schrijf je daarom snel in voor de gratis nieuwsbrief van Doxis Informatiemanagers.