E-overheid succesvol

Klantvraag

Ontwikkelingen als het programma Digitaal 2017, de omgevingsvergunning en Archief 2020 zorgen ervoor dat overheidsorganisaties, of E-overheid,  op het gebied van digitale dienstverlening (randvoorwaardelijke) voorzieningen moeten treffen om deze doelen te realiseren. Bovendien is het ook belangrijk dat u uw medewerkers ook in dit gehele traject meeneemt, dus een stevige veranderuitdaging. Hoe pak je dat aan? Hoe word je een optimaal werkende E-overheid?

Ons aanbod

Doxis realiseert samen met u deze doelen rond digitale dienstverlening. We zorgen voor:

 • kennisdeling over de laatste ontwikkelingen (Rijks)overheid.
 • ontwikkeling van visie, beleid, en dienstverleningsfilosofie en implementatie.
 • de vertaling van de e-overheid ontwikkelingen naar een Roadmap of Plan van Aanpak
 • de ontwikkeling van een organisatie specifieke informatie- en systeemarchitectuur.
 • de inrichting en optimalisatie van frontoffice / KCC-processen en systemen inclusief ontsluiting richting digitaal loket.
 • concreet veranderprogramma voor kenniswerkers met begeleiding en advies
 • de mid- en backoffice procesinrichting en optimalisatie, eventueel in combinatie met Zaakgericht werken en Zaaksystemen.
 • risicoanalyses, beveiligingsbeleid- en plannen.
 • duurzaam digitaal archiveren, beleid en systemen, inclusief e-depot.
 • instrumenten uit het informatiemanagement domein in te zetten.
 • een heldere propositie op het gebied van proces- en Zaakgericht werken.
 • ondersteuning op het gebied van de inrichting van (keten)samenwerking en samenwerkingsverbanden.

Uw resultaat

 • Uw organisatie heeft een pragmatische visie op E-overheid ontwikkelingen.
 • U weet welke stappen u moet nemen, wat de risico’s zijn en welke beveiligingsmaatregelen u moet treffen.
 • Uw frontoffice processen zijn op orde, mid- en backoffice processen sluiten hierbij naadloos aan.
 • Digitaal duurzaam te bewaren informatie is vastgelegd in een e-Depot.
 • U heeft draagvlak gecreëerd bij uw kenniswerkers door een gedegen verander- en begeleidingstraject. Zij weten wat de visie is, wat van hen verwacht wordt en over welke tools zij beschikken. En uiteraard hoe zij deze moeten toepassen.

Heeft u vragen? Stel ze ons gerust...