Informatie- en documentmanagement

Klantvraag

Digitale informatie is in het algemeen binnen organisaties verspreid over vele systemen in allerlei vormen opgeslagen. Vaak ontbreekt het aan goed ingericht informatie- en documentmanagement waardoor organisaties grip verliezen op hun digitale informatiehuishouding. Met alle risico’s van dien.

Organisaties worstelen met vragen als:

 • hoe houd ik overzicht?
 • hoe voer ik de regie?
 • hoe houd en krijg ik informatie op orde?
 • hoe ga ik verantwoord met de (zeer) langdurig te bewaren digitale informatie?
 • hoe zorg ik dat ik voldoe aan (soms strijdige) wet- en regelgeving, inclusief duurzaam digitaal archiveren?

Ons aanbod

Op basis van onze ruime kennis en ervaring, verbindt Doxis een organisatiebrede visie aan een pragmatische aanpak en innovatieve oplossingen. Wij zorgen dat u het overzicht op uw informatie- en documentmanagement krijgt én houdt.

Dit doen wij door middel van:

 • Verrichten van audits en quickscans.
 • Inrichting van informatiebeleid binnen uw Governance beleid.
 • Roadmap voor vertaling van uw Governance beleid naar de implementatie binnen uw organisatie
 • Zorgdragen voor de ontwikkeling, optimalisatie en implementatie van visie, concept, roadmaps en beleid.
 • Deskundige ondersteuning bij het organiseren van de gebruikersorganisatie, de beheerorganisatie en inrichting van processen.
 • In kaart brengen van uw digitale informatievoorziening, evalueren, structureren, prioriteren, sturen, kortom: organiseren.
 • Selectie, ontwikkeling en implementatie van ondersteunende instrumenten en informatie-systemen inclusief bijbehorende kwaliteitssystemen.

Ook leveren wij deskundige, leveranciersonafhankelijke, ondersteuning op het gebied van selectie, implementatie en optimalisatie van informatie-, proces-, en documentsystemen, ECM, BPM, DMS, RMS, e-Depot, zaaksystemen, koppelingen/aansluiting op backoffice, mid- en frontoffice systemen, KCC en mijnloket, en collaborative systemen zoals SharePoint.

Uw resultaat

 • U hebt uw informatiemanagement domein op orde, zowel inhoudelijk als procesmatig, zowel strategisch als tactisch en operationeel.
 • U hebt overzicht en grip ten aanzien van de belangrijkste te bewaren digitale informatie zonder het primaire proces onnodig te belasten.
 • Instrumenten en systemen zijn ingericht en geoptimaliseerd, conform uw ambitieniveau en werkwijzen.
 • U voldoet aan wet- en regelgeving en voert regie, u bent goed voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.
 • Kortom u bent duurzaam en digitaal, in control.

Heeft u vragen? Stel ze ons gerust...