Inrichting van de informatiefunctie – formatieonderzoek – i-Visie

Je vraag

Als overheid heb je een verantwoordelijkheid om de goede dingen met de juiste dingen te doen. Met name als het gaat om de 'i' van informatievoorziening! Je hebt daarom een i-visie opgesteld waarin je als overheidsorganisatie richtinggevende uitspraken doet over je ambities op het gebied van je informatievoorziening. Dit helpt je bij het maken van de juiste keuzes; wat doe je wel maar zeker ook; wat doe je niet! In je i-visie staat je doel, je ambitie, maar niet hoe je deze realiseert. Nu is het belangrijk om dit concreet te maken, met andere woorden, de implementatie i-visie handen en voeten te geven en je i-visie in te richten.

Hierbij stuit je meestal op flink wat uitdagingen want het gaat om complexe organisatorische vraagstukken. Want wat vragen de ambities van de medewerkers informatievoorziening (IV)?  En hoe zit het eigenlijk met de invulling van de i-visie in relatie tot ketensamenwerking? Kortom; er komt veel op je organisatie af. Worstel je ook met vragen en uitdagingen als:

 • Welke formatie informatievoorziening heb ik nu en straks nodig ?
 • Wat moeten deze medewerkers dan kennen en kunnen?
 • Wie is waar verantwoordelijk voor? Wie is de eigenaar?
 • Wat moet ik zelf blijven doen en wat kan ik uitbesteden?
 • Hoe stuur ik op het beheersen van de kwaliteit van de informatievoorziening in het geheel of in het bijzonder de functioneel beheer- en/of informatiebeheerprocessen?
 • De rollen/invulling van functies van mijn medewerkers informatievoorziening zijn onduidelijk
 • Hoe zorg ik voor samenhang?
 • De taakverdeling tussen functioneel beheer en DIV is nog onduidelijk
 • Wat is de juiste balans tussen gebruikers, informatie en IV-organisatie?
 • Zijn mijn functioneel beheer- en informatiebeheerprocessen wel effectief en efficiënt ingericht?

Ons aanbod

Doxis geeft je concrete inzichten en helpt je bij het realiseren van deze uitdagingen. Samen gaan we aan de slag met een gedegen implementatie van de i-visie. We brengen de huidige inrichting van je IV-organisatie en aandachtspunten voor verbetering in kaart. Hierbij maken we gebruik van een bewezen succesvolle methode waarbij we samen een aantal stappen doorlopen om te komen tot de inrichting van een informatieorganisatie die toekomstbestendig is:

 1. Identificeren & analyseren.

  Wij onderzoeken samen wat de ambities van je organisatie zijn op het gebied van digitaal werken. Waar staat je nu en waar wil je naar toe? We maken een ambitieplan en doen bewustwording sessies met IV-medewerkers en management waarbij we uiteraard de vier aspecten van samenhang bij succesvol digitaal werken betrekken.

 2. Ontwerpen en inrichten.

  Wij nemen samen met jou het voortouw bij het inrichten van de werkomgeving van je vakmensen. We kijken hierbij naar processen, applicaties en het beheer van de informatie. Samen maken we een projectenportfolio. Doel: inzicht krijgen in de te volgen stappen, de prioriteiten die gesteld moeten worden en de benodigde mensen en middelen voor de realisatie van de gewenste resultaten.

 3. Implementatie.

  We pakken samen de transitie op van de huidige werkwijze naar het nieuwe digitale werken. Resultaat: de vastgestelde gewenste resultaten die we hebben opgesteld in het projectenportfolio zijn geïmplementeerd in de organisatie. Effect: een optimaal ingerichte en functionerende organisatie van de informatievoorziening, de IV-organisatie.

Jullie resultaat

 • Je hebt een goed onderbouwd plan voor het doorvoeren van een verandering of reorganisatie.
 • Het projectenportfolio bied je een goed overzicht wat er allemaal moet gebeuren en wat wel of geen prioriteit heeft. Hierdoor kun je gericht sturen op resultaat.
 • De invulling van de rollen en functies zijn duidelijk.
 • Het is helder welke rollen en/of functies aan elkaar gelieerd zijn en moeten samenwerken. Er is bewustwording wie met wie in verbinding staat over welke thema's, zowel binnen de IV-organisatie als de gebruikers.

 

Nieuwsbrief

Fear of missing out? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Mis niets op het gebied van digitaal werken, trends in informatiemanagement, effectief werken én de actualiteit binnen de publieke sector. Schrijf je daarom snel in voor de gratis nieuwsbrief van Doxis Informatiemanagers.