Kwaliteitsbewaking van archieven

Overheidsorganisaties zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun informatie toegankelijk, vindbaar, bruikbaar, authentiek en integer is. De archiefstukken van overheidsorganisaties moeten voldoen aan het desbetreffende kwaliteitssysteem. Het is lastig om deze kwaliteit continu te borgen. 

Vaak ontbreekt het organisaties aan de juiste kennis, kunde en capaciteit om goed aan deze eisen te voldoen. Doxis heeft jarenlange kennis en ervaring op dit gebied. En kent als geen ander alle wet- en regelgeving waaraan overheidsorganisaties moeten voldoen.

Aanpak Strippenkaart kwaliteitsbewaking archieven

Met de strippenkaart kwaliteitsbewaking archieven check je periodiek of je archieven voldoen aan de gestelde eisen. Met behulp van deze strippenkaart, vergelijkbaar met een abonnement, spreken we samen af hoeveel dagen je per jaar wilt afnemen voor de jaarlijkse kwaliteitsbewaking.

Op welke punten controleren wij je dossiers?

 • Actualiteit van de (digitale) dossiers
  Wij checken of dossiers up-to-date zijn. Dossiers die niet meer actueel zijn, sluiten we af en voeren we vervolgens af naar het semi-statisch archief. De mutaties verwerken we in een dossierregistratie.
 • Toegankelijkheid van de (digitale) dossiers
  Dossiers controleren wij op toegankelijkheid (omvang, logische opbouw en indeling) gecontroleerd. Als het nodig is ordenen we de dossiers opnieuw.
 • Volledigheid van de (digitale) dossiers
  We controleren dossiers op volledigheid. Dus: bevat het dossier de belangrijkste documenten van de zaak?
 • Authenticiteit en betrouwbaarheid van de (digitale) dossiers
  Het garanderen van authenticiteit betekent dat aantoonbaar moet zijn dat er geen ongeautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht in de inhoud of de begeleidende contextgegevens. Een record is authentiek als aan een aantal vormvereisten is voldaan zodat er niet aan de echtheid van het stuk kan worden getwijfeld. Doxis checkt of dit werkelijk het geval is.
 • Vindbaarheid van de (digitale) dossiers
  Tijdens de kwaliteitscontrole checken wij of dossiers binnen een aanvaardbare tijd en tegen acceptabele inspanningen worden teruggevonden. Dat vergt naast een logische ordeningsstructuur ook vastlegging van relevante contextinformatie waarop gezocht moet worden. Ook controleren wij of informatie in een leesbaar formaat is opgeslagen met juiste en onderscheidende metadata.

Resultaat

 • Kwaliteitsborging van informatie binnen jouw organisatie in termen van volledigheid, toegankelijkheid, authenticiteit en betrouwbaarheid.
 • Je sluit het risico uit dat je niet kunt beschikken over de juiste informatie. Bijvoorbeeld in het geval van een juridisch geschil.
 • Je voorkomt imagoschade van je organisatie. De overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat over betrouwbare en volledige informatie.
 • Doordat je informatie op orde is, kun je informatie in het kader van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) sneller verstrekken. De kans op termijnoverschrijving neemt af en daardoor kan men geen aanspraak maken op de Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen. Dit resulteert in flinke kostenbesparingen.

Nieuwsbrief

Fear of missing out? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Mis niets op het gebied van digitaal werken, trends in informatiemanagement, effectief werken én de actualiteit binnen de publieke sector. Schrijf je daarom snel in voor de gratis nieuwsbrief van Doxis Informatiemanagers.