Trainingen en workshops

Klantvraag – Hoe komen we snel op digitale vlieghoogte?

Gemeentelijke Selectielijst 2017, Zaakgericht werken, écht digitaal werken, toepassing van NEN ISO-normen (Doxis is als enige adviesbureau in Nederland lid van de NEN-commissie voor ‘Archief- en informatiemanagement’. We hebben dus echt gedegen kennis van de inhoud en toepassing van de NEN-normen op ons vakgebied), optimaal toepassen van metadata, TMLO, Kwaliteitssystemen, Audits en ga zo maar door. Er staat nogal wat op de agenda. Zowel vanuit wettelijk oogpunt maar ook de veranderde digitale samenleving vraagt om een ‘overheid on demand’.

Wat betekent dit voor jouw organisatie? Wat betekent dit voor jouw ontwikkeling? Hoe neem je je collega’s hierin mee?

Welke trainingen kun je bij ons volgen?

Wil je een kwaliteitssysteem opzetten en écht van de grond krijgen? Kom dan naar onze training ‘Kwaliteit werkt’!

Worstel je ook met vragen als:

  • Wat heb ik nodig om digitaal te werken volgens bepaalde kwaliteitsnormen?
  • Hoe stuur ik op de kwaliteit van het informatiebeheer in mijn organisatie?
  • Hoe helpt het kwaliteitssysteem het informatieproces beter te besturen?

 

NEN-ISO 15489-1 in de praktijk

De NEN-normering erg belangrijk in het kader van kwaliteit van (digitaal) record management. Wat is de ‘norm’ voor kwalitatief record management? En hoe pas je deze toe in de praktijk? Deze training helpt je om deze norm praktisch toe te passen binnen jouw organisatie
én geeft die inzicht in de samenhang met andere NEN-normen voor informatie- en archiefmanagement

Meld je nu aan voor de trainingen NEN-ISO 15489-1 in de praktijk!

Training Gemeentelijke Selectielijst 2017

Biedt inzicht waar je organisatie nu staat
Biedt concrete handvatten hoe je de Selectielijst 2017 het beste kunt implementeren
Je maakt een Plan van Aanpak voor je organisatie op basis van de BiSL-methodiek (Business Information Service Library)
Resultaat: een succesvolle implementatie van de Selectielijst 2017, draagvlak en een organisatie die compliant is.

DIV-Game 

Tijdens deze interactieve trainingsserie, stellen medewerkers door middel van werksessies een persoonlijk ontwikkelplan op. In dit plan staat welke stappen zij moeten nemen om als DIV-er klaar te zijn voor de toekomst. Het werkveld van de DIV/ Informatievoorziening verandert in sneltreinvaart. Na afloop van deze serie trainingen weet je welke hoe het ontwikkeltraject eruit ziet van medewerkers DIV. Ook heb je in kaart waar je als organisatie de focus moet leggen om ervoor te zorgen dat DIV optimaal functioneert in de digitale organisatie.

Digitaal samenwerken

Deze training biedt concrete handvatten hoe medewerkers optimaal digitaal samen kunnen werken. We gebruiken verschillende werkvormen waarmee we je medewerkers klaarstomen voor digitaal samenwerken.

Zaakgericht werken

De training bestaat uit werksessies die nut en noodzaak van zaakgericht werken, zaakgericht werken in de praktijk en do’s en dont’s behandelen. Daarnaast is er een interactieve sessie in het verzamelen van tips & trucs van zaakgericht werken.

I-bewustzijn

Leidinggevenden en/of (vak)medewerkers bewust maken van omgaan met informatie is het doel van deze training. Informatie wordt steeds belangrijker in de organisatie, er mee omgaan steeds complexer. Door met elkaar de verdieping op te zoeken hoe je in de praktijk omgaat met informatie wordt de medewerker/leidinggevende geprikkeld.

DIV voor dummies

Praktische training voor leidinggevenden op het gebied van informatiemanagement vanuit een DIV/DIM perspectief.

Digitaal zoeken en vinden

Helpt de medewerker snel informatie te zoeken en vinden. Gebruik van zoektermen, structurering en slim omgaan met informatie komen bij deze training aan bod.

DIV als service

Training voor medewerkers van DIV/DIM  om als informatie dienstverlener servicegericht de organisatie te bedienen.

Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheid is cruciaal voor de digitale werkomgeving van tegenwoordig. Met deze training fris je in korte tijd de basisvaardigheden op met o.a. gebruik van kantoorapplicaties, DMS/zaaksysteem, samenwerkomgevingen e.d.

Ik en de digitale keten

Training op het gebied van processen en informatieflows, medewerkers doorzien de schakels van de keten waarin zij opereren, door o.a. in kaart te brengen hoe de keten loopt en waar zij waarde toevoegen

Teamrollen

Als team opereren vraagt om een goede samenwerking. Door middel van rollen leer je elkaars kwaliteiten kennen.

Leiding geven aan de digitale organisatie

Deze training richt zich op snel inspelen op veranderingen binnen het informatiedomein en grip krijgen op IT.

Adviesvaardigheden voor DIV-ers

De nieuwe rol van DIV vraagt van de medewerker dat hij/ zij zich opstelt als adviseur. Deze training biedt inzicht in het adviesproces en geeft je adviesvaardigheden waarmee je meer invloed kan uitoefenen.

Train de trainer

Om trainers klaar te stomen voor hun rol als trainer geven we ze concrete handvatten, methoden en technieken om trainingen te verzorgen. De trainers leren in interactieve sessies verschillende werkvormen en instructiestijlen.

Aanpak trainingen – praktijk, scrum en BiSL

Wil je een training waarbij je concrete handvatten krijgt waarmee je gelijk aan de slag kunt? De trainingen en workshops van Doxis helpen jou en daarmee ook jouw organisatie in deze transformatie naar een succesvolle digitale overheid.

De praktijk staat centraal bij onze trainingen. Uiteraard maken we gebruik van actuele werkmethoden zoals BiSL en SCRUM.  Je kunt wat je geleerd hebt direct toepassen in je eigen praktijk. Ook vinden we het belangrijk dat je leert van elkaar. Er is daarom tijdens de workshops en trainingen veel ruimte voor eigen inbreng en kennisdeling.

De trainingen zijn interactief en worden verzorgd door docenten die echt weten waar ze het over hebben! Ze zijn allemaal zeer ervaren en al jaren werkzaam in het vakgebied van informatiemanagement en digitaal werken.

De workshops en trainingen van Doxis zijn geen ellenlange, kostbare leertrajecten. Bij ons word je in korte tijd volledig bijgespijkerd over het betreffende onderwerp. We hebben trainingen van een dagdeel, een dag of enkele dagen. Want je leert tenslotte het snelst en het meest door wat je hebt geleerd gelijk toe te passen in de praktijk.

Waarom een training van Doxis?

  • concrete handvatten waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt in je eigen werksituatie
  • een praktisch plan in de vorm van een Plan van Aanpak/ Stappenplan/ Route voor toepassen in de praktijk
  • actuele werk- en lesmethoden die je helpen om de stof snel eigen te maken
  • een versnelling in je ontwikkeling als professional; je bent weer helemaal up-to-date
  • én je kunt het ook nog eens gelijk toepassen in je werk!

In-company en open inschrijving

Heb je interesse? Bel ons op 070-317 71 72 of stuur een mail naar commercielebinnendienst@doxis.nl. We stellen dan samen de training op basis van jullie wensen. We organiseren ook regelmatig trainingen en workshops op basis van open inschrijving. Kijk hier voor in onze Evenementenagenda.

Nieuwsbrief

Fear of missing out? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Mis niets op het gebied van digitaal werken, trends in informatiemanagement, effectief werken én de actualiteit binnen de publieke sector. Schrijf je daarom snel in voor de gratis nieuwsbrief van Doxis Informatiemanagers.