Van DIV naar digi-DIV

Klantvraag

Organisaties maken de omslag van papier georiënteerd naar digitaal werken en archiveren. De bijbehorende DIV-organisatie moet mee in deze verandering, van DIV naar digi-DIV. Wat betekent dit voor de functie van DIV? Hoe belegt u de ‘traditionele’ DIV-functies? Digitaal werken en/of zaakgericht werken betekent ook informatiebeheer en archieftaken bij medewerkers in het primaire proces terechtkomen. Hoe organiseer je dat?

Ons aanbod

Doxis:

  • omschrijft en actualiseert de informatiebeheerorganisatie, en met name de nieuwe e-DIV-taken, rollen en functies, inclusief benodigde kennis en competenties. Deze leggen we ook vast.
  • structureert en organiseert de DIV-functies op een eenduidige en heldere manier binnen de organisatie. We nemen hierin uiteraard ook de positionering, aansturing, taakverdeling en rol van de afdelingen, proceseigenaren en medewerkers in mee.
  • toetst of de capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) van de huidige DIV-medewerkers overeenkomst met de functies, rollen, werkwijzen, kennis en competenties binnen de nieuwe digitale organisatie.
  • op basis van voorgaande punten geven we vorm aan een nieuwe digi-DIV-organisatie . We zorgen er ook voor dat deze op de juiste manier wordt geïmplementeerd.
  • stelt een een veranderplan met communicatieplan op.
  • zorgt ervoor dat alle medewerkers (dus ook buiten het traditionele DIV-domein) worden geïnformeerd over (nieuwe) taken, processen, werkwijzen, systemen en persoonlijke verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeheer. Doxis kan hen hier natuurlijk ook bij begeleiden in hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Uw resultaat

  • U beschikt over een goed georganiseerde digi-DIV organisatie, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve bezetting in overeenkomt met taken en rollen die een digitale organisatie vereist.
  • Er is draagvlak binnen uw organisatie voor de nieuwe digi-DIV taken en verantwoordelijkheden. Iedereen weet wat er van hen verwacht wordt op het gebied van informatiebeheer en archivering. Ook uw medewerkers in het primaire proces.
  • De gehele organisatie is bekend met de nieuwe digi-DIV werkwijzen en alle medewerkers handelen daar ook naar.

Nieuwsbrief

Fear of missing out? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Mis niets op het gebied van digitaal werken, trends in informatiemanagement, effectief werken én de actualiteit binnen de publieke sector. Schrijf je daarom snel in voor de gratis nieuwsbrief van Doxis Informatiemanagers.