i-Samenleving – Laat de mens zich in data vangen?

In een special van Publiek Denken over de i-Samenleving met als titel 'Laat de mens zich in data vangen?', staat een artikel van Doxis over 'Informatiegestuurd werken'. Onno de Moor, expert op het gebied van ongestructureerde data, zet kort en krachtig uiteen waarom kwalitatieve data zo belangrijk is om überhaupt informatiegestuurd te kunnen werken.

 Informatiegestuurd werken staat hoog op de overheidsagenda. Het platform NL DIGIbeter moet het contact tussen overheid, burgers en ondernemers bevorderen. Volgens Onno de Moor van Doxis Informatiemanagers is het echter zaak om informatiegestuurd werken niet alleen af te laten hangen van applicaties, algoritmes en software: ‘Technologie moet een middel zijn, niet het doel'