Informatiebeheer: Make Or Buy?

Voor veel activiteiten binnen organisaties is het dagelijkse praktijk. Van de catering tot de ICT, de administratie, de plantverzorging en de schoonmaak: activiteiten die organisaties in het verleden zelf uitvoerden zijn aan gespecialiseerde bedrijven uitbesteed. Op basis van een ‘Make or Buy’- afweging is gebleken dat het voordeliger of beter is om in te kopen dan om de activiteiten zelf uit te voeren. Wij zien dat organisaties de ‘Make- or Buy’-afweging heel breed doortrekken. Oók naar Informatiebeheer. Een vreemde gedachte? Wij vinden van niet

Eigenlijk is het logisch dat organisaties overwegen informatiebeheer uit te besteden. Een belangrijke trend is het gebrek aan interne kennis en expertise. Veel organisaties hebben hoge ambities ten aanzien van digitaal werken. De praktijk blijft weerbarstig: opslag en beheer van informatie in een veelheid aan systemen, slechte of niet werkende koppelingen, niet goed ingerichte applicaties of systemen die niet doen waarvan je dacht dat de leverancier het wel had beloofd. Er is geen gebrek digitale informatie, die is overal aanwezig. Echter de digitale werkomgeving voldoet niet aan de verwachtingen waardoor medewerkers gefrustreerd raken en de organisatie niet ‘in control’ is. Daarnaast ontbreekt het aan goed vormgegeven en adequaat informatiebeheer dat mogelijk maakt dat de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste tijdstip over de juiste informatie kan beschikken. Als intern de kennis en expertise ontbreken om dit probleem op te lossen dan is een ‘buy’-overweging een optie.

Regieorganisaties

Een tweede trend is de ontwikkeling van regieorganisaties. Binnen een regieorganisatie bestaat de basis uit eigen mensen. Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van verschillende samenwerkingsverbanden of inkoop van diensten. Van een zelfuitvoerende organisatie wordt de regieorganisatie meer sturend en controlerend. Vanuit dit perspectief is informatiebeheer meer iets waar je op kan sturen. Informatiebeheer besteed je dan uit op basis van een afgesproken kwaliteit en een bepaald resultaat. De opdrachtgever stuurt op toegevoegde waarde voor de organisatie en de partij die is uitbesteed neemt als inhoudelijk expert verantwoording voor het resultaat.

Meer met minder middelen

Een derde trend heeft te maken met de druk om met minder middelen meer te presteren. Wij vinden kostenminimalisatie een belangrijk argument voor een make or buy-overweging. Een positieve business case dan ook vooraf gaan aan een ‘buy’-beslissing. Minstens net zo belangrijk is de aandacht voor kwaliteitsverbetering en innovatie. Wordt het een ‘buy’ dan is het van belang onderling afspraken te maken over de wijze waarop de uitbesteedde partij deze aspecten borgt. Hiermee leg je een goede basis voor een duurzame relatie waarbij beide partijen profiteren van efficiencyvoordelen.

Uitbesteden van Informatiebeheer moet gaan over regievoering op en ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Niet over het overnemen van een afdeling. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat medewerkers prettig digitaal kunnen werken, de organisatie ‘in control’ is én dat elke organisatie een eigen beste oplossing heeft. Staat uw organisatie voor een ‘Make or buy’-beslissing ten aanzien van het informatiebeheer? Stel uzelf dan minstens de onderstaande vragen:

  • Waarom besteden we eigenlijk uit?
  • Wat is onze visie over informatievoorziening?
  • Hoe ziet ons ‘design’ eruit: wat gaan we wel en wat gaan we niet uitbesteden?
  • Hoe gaan we om met de transitie richting uitbesteding?
  • Welke kwaliteit en welke resultaat moet de operatie opleveren?
  • Hoe zorgen we voor goede afspraken en optimaal partnership?
  • Op welke wijze borgen wij innovatie en kwaliteit?

Wij willen graag met je van gedachten wisselen als je voor een ‘make-or-buy’ beslissing staat. Doxis heeft inmiddels veel ervaring met dit soort trajecten en willen onze expertise graag met je delen.