iSamenleving: kansen benutten

Publiek Denken heeft de special en e-zine 'iSamenleving; kansen benutten' uitgebracht. Hierin staat de maatschappij centraal die steeds meer een digitale variant van zichzelf wordt.  Vanzelfsprekend gaat de overheid mee in die ontwikkeling. Een en ander heeft invloed op de relatie tussen burger en overheid en de manier waarop burger en overheid met elkaar communiceren. Van de overheid wordt onder andere verwacht dat zij meer digitaal leiderschap toont door de veiligheid, betrouwbaarheid en vooral toegankelijkheid van informatie te bevorderen. Terwijl inwoners soms minder zelfredzaam zijn, niet zo digivaardig en soms zeer kritisch staan ten opzichte van digitalisering van hun gegevens in verband met hun privacy.

 

Data en technologie bieden kansen. Wat betekent dit voor je werk? Welke impact heeft dit op jou als vakmens? We schreven hierover in het kader van Expeditie Zwerm een bijdrage in deze special 'iSamenleving; kansen benutten' van Publiek Denken.

Klik hier voor het artikel >>

Geraldine is verantwoordelijk voor de communicatie en marketing bij Doxis Informatiemanagers en al haar labels.