Lid NEN-normcommissie

Doxis participeert als enige adviesbureau van Nederland in de NEN-normcommissie ‘Informatie- en archiefmanagement’. Deze commissie ontwikkelt en reviseert normen, standaarden en praktijkrichtlijnen.

Digitale archivering

NEN Koninklijk Lid NormcommissieIedere organisatie is gebaat bij duidelijke afspraken over (digitale) archivering. Wet- en regelgeving bieden slechts ruime kaders, en jurisprudentie is nog nauwelijks beschikbaar. Iedere organisatie is gebaat bij duidelijke afspraken over (digitale) archivering.

 

Wet- en regelgeving bieden slechts ruime kaders, en jurisprudentie is nog nauwelijks beschikbaar. Hoewel er veel ervaring aanwezig is, bestaat er nog geen samenhangend kader voor archiefvorming en -beheer. Zeker met het oog op ontwikkelingen als e-commerce en de elektronische overheid, is een dergelijk kader wenselijk.

De Nederlandse normcommissie Informatie- en archiefmanagement wil in deze leemte voorzien. Een organisatie is verantwoordelijk voor de adequate inrichting van de informatie-huishouding op basis van haar taken. De relatie tussen de inrichting van werkprocessen en het bijbehorende informatiemanagement is erop gericht organisaties in staat te stellen haar taken goed uit te voeren, verantwoording te kunnen afleggen en met haar omgeving te kunnen communiceren.

De drie belangrijkste taken van de NEN-normcommissie zijn:

  • Het volgen van de ontwikkelingen in de internationale commissie ISO/TC46/SC11 en van normen die van belang zijn voor deze SC zoals NEN-ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen’ en NEN-ISO/IEC 27001 ‘Managementsystemen voor informatiebeveiliging’
  • Het ontwikkelen van praktische richtlijnen en standaarden voor Nederland al dan niet gebaseerd op internationale normen in onderlinge samenhang en bruikbaarheid
  • Bekendheid geven aan normen door het actief benaderen van andere partijen, indien nodig door middel van presentaties en artikelen

NEN-normen daadwerkelijk toepassen? Volg onze praktische training.

NEN-normen zijn belangrijk maar hoe zorg je ervoor dat je deze praktisch en adequaat toepast op je eigen archief- en informatiemanagement? Doxis heeft als normcommissie lid echt gedegen kennis van de inhoud en toepassing van de normen op ons vakgebied. We helpen je graag daarom graag op weg met de normen tijdens onze training ‘Praktische toepassing NEN-ISO normen’.

> Klik hier voor meer informatie over de training ‘Praktische toepassing NEN-ISO normen’.

> Klik hier voor meer informatie over de NEN-normcommissie ‘Informatie- en archiefmanagement’.