Waar hoort een e-depot in mijn architectuur?

Veel gemeenten staan voor de uitdaging om hun dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en daarnaast te zorgen voor een efficiënte organisatie. Daarnaast is er de afgelopen jaren sprake geweest van een grote decentralisatiebeweging waarbij taken vanuit het Rijk en de provincie overgeheveld zijn naar de gemeenten. Deze zijn per 1 januari 2015 onder […]

Blog: wie gaat erover informatiebeheer?

Is het duidelijk wie in jouw organisatie gaan over het informatiebeheer? Iedereen verwerkt en slaat tegenwoordig informatie op. Misschien zeg je: “Iedereen doet aan informatiebeheer”. Dat vinden wij ook. Maar hoe is dat dan geregeld? Vaak is belangrijke informatie versnipperd in een veelheid aan applicaties opgeslagen. Dat dit voor geen enkele bedrijfsvoering efficiënt is, snappen […]

Blog: Positionering van het e-depot; digitale bewaarplaats of opslagfunctie

Positionering van het e-depot kent twee soorten. Enerzijds is er de positionering in het proces en anderzijds de positionering in het applicatielandschap. Soorten systemen binnen een organisatie Zonder diep op de architectuurlandschap in te gaan, zijn er drie soorten systemen die een rol spelen in de applicatiearchitectuur als het gaat om informatie: Taakspecifieke en generieke […]

Blog e-depot: een integrale aanpak?

De noodzaak van digitale duurzaamheid is al eerder aangetoond in deze serie blogs. Toch zien we vaak dat de informatievoorziening bij archiefvormers nog onvoldoende op orde is. Met het simpelweg aanschaffen van een e-depot zijn we er ook nog niet. Vooral de ideeën over de positionering van het te gebruiken e-depot lopen uiteen. Het moment […]

Blog e-depot: waarom een e-depot?

Oftewel; ‘waarom je de datazooi niet in de plomp mietert!’ In mijn vorige blog over e-depots heb ik gerefereerd aan het marketing succes van het thema e-depot onder de doelgroep DIV-ers. Onder deze functionarissen is er veel belangstelling voor de voorziening en weinig doorzettingsmacht en –kracht. Dat is jammer omdat het e-depot in het kader […]

Blog e-depot – Een kilootje duurzaamheid

E-depot is hét marketingwoord voor 2015 voor de informatiemanagementsector. Je kunt werkelijk geen evenementenagenda op het werkveld informatiemanagement openen of er staat wel een e-depot event op. En wat opvalt; alle events onder de vlag van e-depot worden druk bezocht, makkelijk 400 deelnemers. Ik zou bijna zeggen: softwareleveranciers plak e-depot op uw zaaksysteem marketing activiteiten […]

Blog e-depot: het bonnetje van €50.000,-

De recente ontwikkelingen rondom het bonnetje van €50.000,- (of het bonnetje van Teeven), de deal die voormalig staatssecretaris Teeven sloot met Cees H., tonen maar weer eens aan hoe belangrijk het duurzaam opslaan van digitale informatie is. De zoektocht naar het bonnetje van de deal kostte naar verluid 50.000 euro en heeft een paar ICT-specialisten […]