Blog SLA’s voor informatiebeheer, eigenlijk heel normaal

Waar praten we over? Zou jij de Servicedesk uitbesteden aan een externe ICT partij, zonder daar hele goede resultaatgerichte afspraken over vast te leggen? Vast niet. Zelfs wanneer het niet om een externe partij maar om de eigen ICT-afdeling gaat, wil je waarschijnlijk afspraken zwart op wit. Dat heeft meer met transparantie en duidelijkheid over […]

Blog: Wat moet een e-depot nu precies kunnen?

Bij het ontwikkelen van een informatiesysteem wordt over het algemeen uitgegaan van wensen waaraan het systeem moet voldoen, die gedetailleerd worden uitgewerkt in functionele en technische specificaties. Zo ook bij het ontwikkelen van een e-depot. Functionele specificaties e-depot Het opstellen van de functionele specificaties voor een e-depot is echter geen sinecure. Tijdens het ‘spel’ van […]

Waar hoort een e-depot in mijn architectuur?

Veel gemeenten staan voor de uitdaging om hun dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en daarnaast te zorgen voor een efficiënte organisatie. Daarnaast is er de afgelopen jaren sprake geweest van een grote decentralisatiebeweging waarbij taken vanuit het Rijk en de provincie overgeheveld zijn naar de gemeenten. Deze zijn per 1 januari 2015 onder […]

Blog: wie gaat erover informatiebeheer?

Is het duidelijk wie in jouw organisatie gaan over het informatiebeheer? Iedereen verwerkt en slaat tegenwoordig informatie op. Misschien zeg je: “Iedereen doet aan informatiebeheer”. Dat vinden wij ook. Maar hoe is dat dan geregeld? Vaak is belangrijke informatie versnipperd in een veelheid aan applicaties opgeslagen. Dat dit voor geen enkele bedrijfsvoering efficiënt is, snappen […]

Blog: Positionering van het e-depot; digitale bewaarplaats of opslagfunctie

Positionering van het e-depot kent twee soorten. Enerzijds is er de positionering in het proces en anderzijds de positionering in het applicatielandschap. Soorten systemen binnen een organisatie Zonder diep op de architectuurlandschap in te gaan, zijn er drie soorten systemen die een rol spelen in de applicatiearchitectuur als het gaat om informatie: Taakspecifieke en generieke […]

Blog e-depot: een integrale aanpak?

De noodzaak van digitale duurzaamheid is al eerder aangetoond in deze serie blogs. Toch zien we vaak dat de informatievoorziening bij archiefvormers nog onvoldoende op orde is. Met het simpelweg aanschaffen van een e-depot zijn we er ook nog niet. Vooral de ideeën over de positionering van het te gebruiken e-depot lopen uiteen. Het moment […]

Blog e-depot: waarom een e-depot?

Oftewel; ‘waarom je de datazooi niet in de plomp mietert!’ In mijn vorige blog over e-depots heb ik gerefereerd aan het marketing succes van het thema e-depot onder de doelgroep DIV-ers. Onder deze functionarissen is er veel belangstelling voor de voorziening en weinig doorzettingsmacht en –kracht. Dat is jammer omdat het e-depot in het kader […]