Contact

Opdrachtgevers

Of het nu gaat over digitaal werken, zaaksystemen, Governance, zaakgericht werken, het e-depot, e-Overheid, wet- en regelgeving, informatiebeleid of archiefbewerking, onze adviseurs maken van elk issue een succes!

Doxis werkt voor vele verschillende klanten en gaat graag de uitdaging aan. Graag delen we hier een aantal van onze cases.

Gemeente Veere

Veere ontvlecht per 1 januari 2020 de samenwerking met twee gemeenten op het gebied van het sociaal domein. Veere wilde daarom inzage in de status van de netwerkschijven. Doxis zocht het uit!


Bekijk deze opdracht
"We hebben dankbaar gebruik gemaakt van een quickscan via een tool van Doxis, waarmee we een aantal netwerkmappen hebben gescand. Hierdoor hebben we veel inzicht gekregen in het aantal en soort dubbele bestanden."
Foto van Co de Feijter
Co de Feijter Adviseur Informatiebeheer bij de gemeente Veere

Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit (RU) Nijmegen stelt orde op zaken in FFTR-archief en vindt terloops belangrijk kerkelijk decreet terug! Lees hun verhaal!


Bekijk deze opdracht
"Doxis vond bij het inventariseren en opschonen van het archief belangrijk kerkelijk decreet terug: ‘Dat document was de officiële toestemming van de kerk, uit 1923, om in Nijmegen, een Theologische Faculteit te starten."
Foto van Wilma van Bergen-Berger
Wilma van Bergen-Berger Archief- en recordbeheerder FFTR-archief bij de Radboud Universiteit Nijmegen

VGGM

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24/7 aan publieke veiligheid en gezondheid. Een goede informatievoorziening en een organisatie die rechtmatig en doelmatig werkt is hierbij essentieel. VGGM heeft Doxis gevraagd om een groot aantal uitdagingen op het gebied van informatiebeheer aan te pakken.


Bekijk deze opdracht
"We hebben met veel plezier samengewerkt met de adviseur DIV van Doxis. "
Foto van Remco Aarts
Remco Aarts Servicemanager bij VGGM

Rijksuniversiteit Groningen

Digitaal vergaderen als basis voor digitale ondersteuning van het bestuurlijke proces. Doxis implementeerde dit geruisloos en succesvol voor het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.


Bekijk deze opdracht
"Het secretariaat is heel enthousiast: het scheelt daar veel tijd en stress om alles bij elkaar te hebben en te houden. Er is grip op informatie."
Foto van Ate Veenstra
Ate Veenstra Programmamanager bij Rijksuniversiteit Groningen

Gemeente Almere

Gemeente Almere verbetert in samenwerking met Doxis haar archiefzorg en heeft weer grip op het proces rondom het jaarlijkse archiefinspectierapport. Lees het artikel.


Bekijk deze opdracht
"Dat duidelijk maken van die verantwoordelijkheden en wat van wie wordt verwacht op een bepaald moment is voor mij de grootste winst van dit verbeterproject."
Foto van Remco Schilderinck
Remco Schilderinck Chief Information Officer gemeente Almere

Gemeente Werkendam (nu Altena)

Het archief van voormalige gemeente Werkendam moest voor de gestelde deadline van 1 januari 2019 overgebracht worden naar het Streekarchief. Doxis pakte de handschoen op voor deze uitdagende klus!


Bekijk deze opdracht
"Als er vanuit de gemeente opvragingen waren, dan werd dat van daaruit direct opgepakt: de betreffende documenten werden opgezocht, gedigitaliseerd en aangeleverd."
Peter Viveen Adviseur Informatiemanagement gemeente Altena

Gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen heeft najaar 2016 een Europese aanbesteding gedaan om circa 1 kilometer papieren archief te inventariseren, te selecteren, op te schonen, te bewerken en gereed te maken voor ‘eeuwige’ bewaring in de archiefbewaarplaats.


Bekijk deze opdracht
“Wat mij het meeste aanspreekt, is dat er weer nieuw bloed in de organisatie komt met kennis van dit vakgebied.”
Foto van Bert Kampinga
Bert Kampinga Concernadviseur Informatie Gemeente Heerenveen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid en Doxis werken samen succesvol aan het programma 'Samen Digitaal'. Lees ons verhaal!


Bekijk deze opdracht
”Doxis levert, los van de inzet van capaciteit, meerwaarde door het actief delen van kennis en netwerk.”
Foto van Jan Rooimans
Jan Rooimans Ministerie van Justitie en Veiligheid - programmamanager ‘Samen Digitaal’

Wij werken ondere andere voor

Meer weten over onze diensten?

Neem contact met ons op via dit formulier of bel +31 (0)70 317 71 72