Contact

Programma Samen Digitaal bij Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid hecht veel waarde aan goed informatiemanagement. Digitale informatie moet op de juiste manier worden opgeslagen en beheerd. Doxis heeft met het Ministerie van JenV binnen het programma 'Samen Digitaal' de 'i-Wasstraat' ontwikkeld. Een innovatief en succesvol traject!

Opdracht details

Wij zijn trots op onze bijdrage aan Programma Samen Digitaal

Het programma 'Samen digitaal' ondersteunt directies binnen het bestuursdepartement bij het verbeteren van hun informatiehuishouding en het beter digitaal samen werken. Het programma loopt van september 2016 tot eind 2020. Het  programma heeft een generieke aanpak ontwikkeld om de directies te ondersteunen bij het verbeteren van de informatiehuishouding.

Aanleiding - Doel van programma

Samen Digitaal versterkt het i-bewustzijn, i-vaardigheden en i-discipline van de medewerkers en leidinggevenden, met als doel veilig, vindbare en duurzaam toegankelijke informatie. Medewerkers zijn hierdoor in staat gemakkelijker met elkaar samen te werken en bedrijfsrisico’s worden verminderd. Denk hierbij aan het tijdig en volledig beantwoorden van WOB verzoeken en Kamervragen.

Aanpak - Wat doen wij?

 • adviseren over de koers van het programma en ontwikkelen generieke aanpak;
 • ontwikkelen en verzorgen van workshops en trainingen op gebied van i-vaardigheden, i-bewustzijn en i-discipline voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers;
 • vervullen van projectleidersrol voor verbetertrajecten bij specifieke directies;
 • projectleiding implementatie DigiJust (DMS) voor specifieke directies en processen;
 • uitvoeren van nulmetingen informatiehuishouding bij de directies (in kaart brengen huidige situatie en concrete verbeteradviezen geven, de i-Scan);
 • invullen gebruikersondersteuning en floorwalking;
 • ontwikkelen nieuwe dienstverlening op basis van best practices die zijn voortgekomen uit de ervaringen van afgelopen 2,5 jaar.
 • wij benaderen onze werkzaamheden vanuit onze Doxis visie: de vakmens centraal
“Doxis-medewerkers zijn zonder uitzondering deskundig, communicatief vaardig en hebben merkbaar passie voor het vakgebied.”
Jan Rooijmans
Programmamanager Samen Digitaal bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Doxis-team

 • Linda Smal, senior consultant informatiemanagement (linksboven)
 • Guido Nagtegaal, projectleider (linksonder)
 • Sabina Fransen, consultant informatiemanagement (rechtsonder)
 • Stefan Zuierveld, consultant informatiemanagement (rechtsboven)
 • Ulla Vlas, consultant informatiemanagement
Het Doxis-team bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wat zijn de ervaringen?

Het project bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid loopt nog tot 2020. Het Doxis-team is dus nog hard aan het werk binnen het programma 'Samen Digitaal'.

Digitale informatie moet op de juiste manier worden opgeslagen en beheerd. Samen met Doxis en andere partners heeft het Ministerie van JenV binnen het programma 'Samen Digitaal' de 'i-Wasstraat' ontwikkeld. De i-Wasstraat is een onderzoeksmethode waarbij Doxis-consultants en andere deskundigen nagaan in hoeverre de informatiehuishouding bij de diverse directies van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op orde is.

Beleid versus praktijk

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er bij veel medewerkers nog de nodige onduidelijkheid bestond over de manier waarop het Ministerie van JenV digitaal haar informatie wil beheren. Maar niet alleen onduidelijkheid, ook signaleerde het team weerstand tegen de gewenste manier van werken. Bijvoorbeeld door informatie niet vast te leggen op een daarvoor bestemde gedeelde schijf maar in de eigen mailbox.

Ministerie van JenV pakt het grondig aan

De i-Wasstraat bestaat uit een grondige aanpak. Het start met de i-Scan waarbij drie processen van de desbetreffende directie onder de loep worden genomen. Daarna toetst het team de i-Vaardigheden, het i-Bewustzijn en de i-Discipline van de medewerkers binnen de geselecteerde processen. Hierbij hanteren de onderzoekers de normen: veilig, vindbaar en duurzaam toegankelijk. Het team van Samen Digitaal doet er alles aan om het belang van een goede informatiehuishouding onder de aandacht te brengen en directies te helpen bij het verbeteren ervan.

Wat zegt onze opdrachtgever, het Ministerie van JenV, over onze expertise?

 • Doxis is een professionele organisatie met aandacht voor een uitstekende klantrelatie
 • Doxis-medewerkers zijn zonder uitzondering deskundig, communicatief vaardig en hebben merkbaar passie voor het vakgebied. Zo nodig maken zij effectief gebruik van aanvullende kennis en ervaring van Doxis-collega’s bij andere opdrachtgevers
 • Doxis levert, los van de inzet van capaciteit, meerwaarde door het actief delen van kennis en netwerk

Bekijk ook deze opdrachten

Meer weten over onze diensten?

Neem contact met ons op via dit formulier of bel +31 (0)70 317 71 72