“Al ruim 100 jaar helpen wij organisaties om optimaal gebruik te maken van bedrijfsinformatie.”

Michiel Rijneke Directeur Doxis

Wie we zijn

Doxis is een landelijk opererende, dienstverlenende netwerk- en kennisorganisatie. Onze 100 professionals -HBO/WO-  zijn gespecialiseerd in het structureren en ordenen van informatie. Al ruim 100 jaar helpen wij vakmensen en organisaties om optimaal gebruik te maken van bedrijfsinformatie die is opgeslagen in hun werkprocessen. Dit doen wij door verbeteringen aan te brengen in de werkprocessen waar belangrijke informatie een rol in speelt.

Wat we doen

We leveren slimme oplossingen en diensten door informatiemanagement integraal vorm te geven vanuit onze vier invalshoeken: leiderschap en gedrag, doelen en het beleid, systemen en informatie en processen en sturing.

Systemen en informatie moeten aansluiten op de doelen en het beleid van een organisatie. Daarbij is de vraag hoe de processen binnen die organisatie worden ingericht, hoe ze worden aangestuurd en op welke manier er leiding wordt gegeven.

Met virtualisering zullen in de komende jaren fundamentele veranderingen plaatsvinden op al deze gebieden. Doxis anticipeert op deze toekomst door de ontwikkelingen op deze vier cruciale deelgebieden in kaart te brengen en in hun samenhang mee te nemen in een eigen werkwijze – het resultaat is een nieuwe integrale aanpak van informatiemanagement.

 

Expeditie Zwerm-Integraal-Informatiemanagement

Waarom we het doen

We beloven de vakmens een optimale werkomgeving, waarbinnen hij wordt gemotiveerd wordt om zijn vakmanschap te ontwikkelen en waar hij professioneel en plezierig werkt op een doelmatige en rechtmatige wijze. Hierbij staan we voor beschikbare, authentieke, integere en bruikbare informatie. Alleen door met elkaar informatie te delen komen we als mens en samenleving tot volle bloei.

 

Doxis is lid NEN-normcommissie

Doxis is als enige adviesbureau in Nederland lid van de NEN-normcommissie Informatie- en archiefmanagement. NEN is hét normalisatieinstituut van Nederland.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Doxis wil ook een bijdrage leveren aan onze samenleving.  We investeren in onze mensen, we gaan serieus om met het milieu, zo reist onder meer het grootste deel van onze medewerkers met het OV, scheiden we afval en werken we zoveel mogelijk papierloos. Ook doneren we jaarlijks aan goede doelen zoals Stichting Hulphond en Stichting Opkikker. 

Medewerkers bij Doxis

Onze inspiratiebronnen

Mensen gaan voor processen

When digital becomes human.

Bron: Steven van Belleghem

Vakmanschap door informatie 

In een digitale wereld is eerder sprake van despecialisatie dan van verdere arbeidsverdeling. Het verzamelen en waarderen van informatie is het nieuwe werken.

Bron: Doxis, 200 informatieprojecten per jaar

Denk buiten de box

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je werkelijk overal.

Bron: Albert Einstein

Kennis is informatie

"Er zijn twee soorten van kennis. We kennen een zaak, of we weten waar we de informatie kunnen vinden."

Bron: Samuel Johnson, 1709-1784, Engelse schrijver.

Informatiemanagement vraagt leiderschap

Een essentieel principe van Total Quality ontsnapt aan de aandacht van veel managers: je kunt niet voortdurend wederzijds afhankelijke systemen en processen verbeteren totdat je gaat werken aan het perfectioneren van wederzijds afhankelijke, interpersoonlijke relaties.

Bron: Stephen Covey

Waarde toevoegen

Eén ding is zeker; je kent noch de vraag noch het antwoord op de vragen van morgen. Het is aan jou om opnieuw waarde toe te voegen in deze digitale wereld.

Bron: Expeditie Zwerm - De weg van analoog naar virtueel werken.

Vacatures Doxis

Doxis Kennisnetwerk

Het Doxis Kennisnetwerk (voorheen ABR) is een uniek platform waarop informatieprofessionals en -managers met elkaar in gesprek kunnen gaan en ervaring en kennis kunnen delen. Ieder lid van het Doxis Kennisnetwerk heeft jaarlijks recht op toegang tot de online Doxis Academie, gratis deelname en korting op trainingen en workshops (offline en/of online), een adviesgesprek met een Doxis adviseur en regionale kennisbijeenkomsten in het voor- en najaar.