Persbericht: Wethouder Klein van Den Haag neemt boek ‘De Zwerm’ in ontvangst.

Den Haag, 14 september 2016
13 september jl. heeft wethouder Karsten Klein van Den Haag, (met in portefeuille het gemeentelijk MKB-beleid en MKB-innovaties), het eerste exemplaar van ‘De Zwerm. Een verhaal over de virtuele samenleving’, in ontvangst genomen. Dr. Leon Heuts, hoofdredacteur van Filosofie Magazine, overhandigde namens het informatiemanagement bedrijf Doxis het eerste exemplaar aan de wethouder.

Wethouder Klein neemt De Zwerm in ontvangst.
V.l.n.r.: Onno de Moor (Business Adviseur Doxis), Leon Heuts (hoofdredacteur Filosofie Magazine), Karsten Klein (Wethouder Den Haag) en Max Beekhuis (Directeur Doxis).

 

In ‘De Zwerm’ verkent Doxis, in samenwerking met drie filosofen, de toekomst van de Nederlandse samenleving. Zij identificeert hierin drie trends: onzekerheid, atomisering en uniformering. Ook krijgt de lezer een handvat voor de interpretatie van actuele informatie-issues, bijvoorbeeld het Veiligheid en Justitie-bonnetje, de worsteling van de overheid om het sociale domein dichter bij de burger te brengen en de vragen over ‘open overheidsdata’.

Voor Doxis en het Filosofie Magazine (Veen Media uitgave) is De Zwerm het vertrekpunt voor een intensief verkenningstraject van de problematiek die we zien bij de totstandkoming van de virtuele samenleving. Een verkenning die zij samen met andere maatschappelijke organisaties verder vorm gaan geven.