Rotterdamse aanpak moet datakerkhof voorkomen

De gemeente Rotterdam heeft samen met Doxis Informatiemanagers een onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden bij het bewaren, beheren en vernietigen van informatie in databases. Wat blijkt? Er staan nog flinke uitdagingen op stapel, bijvoorbeeld wanneer in het kader van wet- en regelgeving gegevens uit databases moeten worden vernietigd.

In de nieuwste uitgave van OD - Nut en noodzaak van vernietigen – komen Bart Ballaux, programmamanager bij het Expertisecentrum Informatiebeheer van de Gemeente Rotterdam en Dick de Vries, Senior Consultant bij Doxis aan het woord over de Rotterdamse aanpak van het vernietigen van database records.

Het vernietigen van database records blijkt in de praktijk nog best een lastige klus. Systemen zijn nog niet functioneel ingericht, er is vaak veel onduidelijkheid over onder andere de inhoud van data en bewaartermijnen en ook weet men vaak niet hoe wet- en regelgeving toe te passen zijn. Dit was de directe aanleiding voor een onderzoek.

Lees meer over dit onderzoek in het artikel van OD >>>