Succesvolle Social Return in Heerenveen

Social return; je hoort het steeds meer in de markt. Je ziet het ook vaak voorbij komen als een vereiste bij aanbestedingen die worden uitgezet door overheidsorganisaties. Maar wat is het nu eigenlijk?

 

Social return heeft als doel dat een overheidsinvestering ook een sociale winst (return) oplevert. Overheidsorganisaties vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het behalen van sociale doelstellingen. Volgens Doxis een zeer goede ontwikkeling. De focus bij social return ligt op het gebied van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voorjaar 2017 gunde de gemeente Heerenveen een aanbesteding op het gebied van archiefbewerking aan Doxis. Social return was een belangrijke component van de aanbesteding. Doxis heeft in samenwerking met Heerenveen een mooie 'sociale winst' gerealiseerd.

Juiste kennis wordt schaarser

Het is een win-win situatie. Ten eerste is het betreffende archief in het najaar van 2019 gereed en op orde voor overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Ten tweede is het voor de betrokkene die via het social return traject aan de slag kon bij het project van de gemeente Heerenveen, een mooie nieuwe kans in een ander vakgebied.

Een vakgebied waarover volgens Bert Kampinga van de gemeente Heerenveen, de juiste kennis steeds schaarser lijkt te worden. ‘Het verleden is belangrijk om een beeld te krijgen van de toekomst. Relevante informatie moet beschikbaar zijn en blijven om van te leren en ook om achteraf verantwoording te kunnen afleggen over hoe beslissingen tot stand zijn gekomen.’

Lees hoe Bert Kampinga samen met Doxis dit project heeft gerealiseerd.