Ontdek de virtuele toekomst!

 

Lees nu Expeditie Zwerm,
het praktische vervolg op 'De Zwerm'

Er voltrekt zich een wereldrevolutie. De werkplek van de toekomst is online, robots schuiven aan als ‘virtuele collega’s’. In het nieuwe boek van Doxis, ‘Expeditie Zwerm’ gaan wij samen met jou op expeditie naar de virtuele toekomst.

Een praktisch vervolg op “De Zwerm”

‘Expeditie Zwerm’ fungeert als een routekaart, we nemen de lezer mee langs vier fasen van werk organiseren: analoog, hybride, digitaal en virtueel. Stap voor stap doorlopen we deze fasen, aan de hand van verhalen en voorbeelden. Door welke tendensen ontstaat de noodzaak om je organisatie te veranderen – en hoe pak je dat aan? Is het mogelijk om je organisatie zo te veranderen, dat je grip houdt op een virtueel werkveld dat voortdurend in beweging is?

Een praktisch vervolg op “De Zwerm”

Samenleving en werkveld virtualiseren op topsnelheid. Via online platformen wordt er steeds meer ‘onafhankelijk van tijd en plaats’ gewerkt, gespeeld, gedatet en boodschappen gedaan. Al die online platformen slaan voortdurend informatie over ons op. Aangezien elke menselijke activiteit in toenemende mate wordt uitgedrukt in data, ontstaat er dus een tendens van ‘dataficering’: de hoeveelheid data groeit exponentieel en wordt één van de voornaamste bronnen van innovatie en kennis. Daarnaast nemen ook wereldbevolking, globalisering en bbp per hoofd van de bevolking in exponentieel tempo toe.

In het boek ‘De Zwerm. Een verhaal over de virtuele samenleving’ schetsten wij eerst een vergezicht van deze ontwikkelingen. Nu nodigt Doxis je uit om samen op expeditie te gaan en de reis naar de virtuele toekomst af te leggen. Dit doen we in ons tweede boek: ‘Expeditie Zwerm’.

Van Analoog naar Virtueel werken

‘Expeditie Zwerm’ fungeert als een routekaart, we nemen de lezer mee langs vier fasen van werk organiseren: analoog, hybride, digitaal en virtueel.

  1. Analoog – Klassiek bureaucratisch en hiërarchisch. Als er met digitale middelen wordt gewerkt, is dat binnen een analoog denkraam.
  2. Hybride – Techniek belooft efficiency en doelmatigheid, de nadruk ligt op managementdenken. Zowel analoge als digitale techniek worden gebruikt binnen het werkproces.
  3. Digitaal – Het nadenken over kerntaken van de organisatie gaat vooraf aan techniek en proces (‘onder architectuur werken’). Digitale middelen vormen de kern van het primaire proces.
  4. Virtueel – Kunstmatige intelligentie en algoritmen staan centraal. Computers ondersteunen steeds meer hoogwaardig kenniswerk of nemen dit zelfs over. Robots doen hun intrede als ‘virtuele collega’s’

Wat voor organisatie wil je zijn?

Stap voor stap doorlopen we deze fasen, aan de hand van verhalen en voorbeelden. Door welke tendensen ontstaat de noodzaak om je organisatie te veranderen – en hoe pak je dat aan? Is het mogelijk om je organisatie zo te veranderen, dat je grip houdt op een virtueel werkveld dat voortdurend in beweging is? In ‘Expeditie Zwerm’ geeft Doxis vanuit haar expertise en praktijkervaring antwoord op deze vragen, om de transitie naar een volgende fase succesvol te maken. Ook kaatst Doxis de bal terug met een wedervraag: wat voor organisatie wil je zijn?

Integrale veranderaanpak

Omdat informatiemanagement steeds nauwer samenhangt met het werk van vakmensen, HRM, ICT, cultuur en organisatie, biedt Doxis aan organisaties een integrale veranderaanpak om meer grip te krijgen op de virtuele toekomst. In ‘Expeditie Zwerm’ ondernemen we dan ook een reis van de analoge naar de virtuele fase - drie transities in totaal.

Organisaties vallen zelden op alle vlakken volledig samen met één van de vier manieren van werken, maar deze analyse daagt organisaties wel uit om de relevante vragen over verandering te stellen:

  1. Hoe komen de kenmerken van de analoge, hybride, digitale en virtuele fase tot uitdrukking in informatiemanagement, HRM, ICT, cultuur en organisatie?
  2. Hoe werken atomisering, uniformering en onzekerheid in op de manier van werk organiseren, waardoor verandering noodzakelijk wordt? Zie ook het kader.
  3. Wat is er nodig om de transitie naar de volgende fase succesvol te maken?

In de visie van Doxis ontwikkelen werknemers zich binnen de Zwerm steeds meer tot autonome vakmensen die zichzelf aansturen en waarde toevoegen door hun kennis, competenties en vaardigheden. Als kennisorganisatie met een netwerk van tachtig mensen geeft Doxis hierin graag het goede voorbeeld.

Geïnteresseerd? Download nu gratis Expeditie Zwerm!

Er heerst natuurlijk niet alleen galmend optimisme over deze utopische toekomst, maar ook veel onzekerheid