Workshop Implementatie Gemeentelijke Selectielijst 2017

De nieuwe Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2017.

Daarom organiseert Doxis drie workshops Implementatie Nieuwe Gemeentelijke Selectielijst 2017. Na 1 dag bent u weer op de hoogte van alle ins en outs en u gaat naar huis met een concept Plan van Aanpak. Concreet en praktisch! 

De Selectielijst 2017 is behoorlijk anders dan de vorige lijst. Nu staan processen centraal. Wat betekent dit nu? 

  • Een nieuwe waarderings- en selectiemethodiek van het Nationaal Archief.
  • Een belangrijk uitgangspunt is dat de nieuwe lijst geïmplementeerd wordt in geautomatiseerde systemen. De Selectielijst 2017 gaat daarom uit van generieke processen in plaats van taken en documenten en kent een levenscyclusmodel.

Dit heeft grote gevolgen voor de archiefvorming, selectie en waardering binnen uw informatiehuishouding. Hoe zorgt u ervoor dat de nieuwe Selectielijst op de juiste manier wordt ingevoerd zodat u later niet voor verrassingen komt te staan? Doxis geeft u hiervoor de praktische handvatten tijdens deze workshop!

Data en locaties

  • 4 april 2017 - Eindhoven
  • 2 mei 2017 - Utrecht
  • 22 mei 2017 - Zwolle